Меню
Підписка на новини

Введіть ваш E-mail:

Опитування
Як вам навчання в ліцеї?
Всього відповідей: 1355
Архів записів

Учнівське самоврядування

   ХАРТІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ                                                                                                                         Детальніше

 

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення до учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.     Детальніше

 

Організація роботи учнівського самоврядування

Першотравенського гірничого ліцею 

Самоврядування - це демократичний спосіб організації колективного (суспільного) життя. Як невід'ємна складова частина системи самоврядування в освіті - учнівське самоврядування, яке є одним з найважливіших факторів формування в учнів умінь і навичок керівництва демократичними процесами, що відбуваються в державі. 
Учнівське самоврядування - це спосіб, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі в справах навчального закладу, групи, до       вирішення       важливих       питань       життя ліцею.

Завданням учнівського самоврядування є формування і розвиток соціальної активності, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.
Система самоврядування будь-якого навчального закладу має три рівні. Перший (базисний) - учнівське самоврядування в групі, другий - ліцейне учнівське самоврядування, третій — загальноліцейне самоврядування.

Самоврядування не означає повного невтручання вчителів у справи учнів. Воно вимагає вмілого керівництва і підтримки: допомоги учням у визначенні початкової структури самоуправління, тобто органів ліцейного і групового колективу та їхніх функцій; розвитку в учнів організаторських умінь (уміння планувати роботу, розподіляти доручення, аналізувати результати своєї діяльності та інш.). З цією метою можуть використовуватися ділові, імітаційні ігри, аналіз проведених заходів. 

Організовуючи учнівське самоврядування, слід дотримуватись певних правил, що є реалізацією основних принципів виховного процесу. Для того, щоб самоврядування стало реальним механізмом життєдіяльності і розвитку колективу, кожної особи в ньому необхідним є створення ряду умов і виконання наступних вимог:

участь у самоврядуванні всіх членів колективу (дітей та дорослих), а не вузького кола активу та педагогів;

самоврядування - механізм постійної дії, а не тимчасова дія чи короткочасна гра;

обов'язкова співпраця з органами самоврядування дорослих; підтримувати учнів, на рівноправних умовах співпрацювати з ними;

наділяти учнів реальними правами і обов'язками, пов'язаними з прийняттям і реалізацією важливих рішень, які впливають на життя всього закладу;

самоврядування не повинно перетворюватися у гру, учні мають відчувати реальні наслідки своїх дій;

не обмежувати самоврядування окремими заходами (наприклад, днем самоврядування), важливо забезпечити реальну участь учнів в управлінні училищними справами, для чого адміністрація і вчителі повинні передавати частину повноважень учням;

організація різноманітних змістовних видів і форм роботи, що забезпечують утворення кращих умов (організаційних, психологічних, матеріальних, естетичних та інших) життєдіяльності учнів;

не зводити самоврядування до одного лише самообслуговування: прибирання кабінетів, території, чергування.

Важливо відзначити і такі педагогічні умови функціонування училищного самоврядування, як: 

періодична змінюваність органів самоврядування і виборних уповноважених осіб;

обов'язкова наявність системи підпорядкованої відповідальності органів самоврядування і їхня періодична звітність; 

наявність ігрових елементів, привнесення в систему самоврядування відповідної атрибутики.

Структура учнівського самоврядування повинна бути такою, щоб воно не тільки вирішувало поточні завдання, а й працювало на перспективу майбутньої участі підростаючого покоління в органах державного і громадського управління і самоврядування. 

Пошук  організаційної структури самоврядування нашого ліцею привів до наступної структури.  Рада учнівського самоврядування ліцею,складається з Голів та  заступників Голів Ради груп. На своїх перших зборах Рада обирає Голову та заступника голови Ради, а також створюються комісії (сектори). 

Органи учнівського самоврядування можна класифікувати так: 

Законодавчі органи УС (рада)  - обрали систему самоврядування та її органи.
На  зборах Ради учні приймають програму життєдіяльності та закони ліцейного життя, після чергового обговорення в групах. Також шляхом таємного голосування в два етапи обираються Голова Ради та заступник Голови Ради УС ліцею.

Далі відбувається загальноліцейна лінійка, на якій представляються новообрані голова Ради УС, його заступник  та представники секторів.

Коло повноважень педагогів-радників учнівського самоврядування включає:

здійснення інструктивно-методичної та організаційної допомоги органам УЧНІВСЬКОГО самоврядування;

надання допомоги органам учнівського самоврядування в плануванні, організації конкретної діяльності та підведенні підсумків;

надання допомоги в організації навчання активу;

інформування педагогів навчального закладу про нові підходи і методи роботи органів учнівського самоврядування;

аналіз, узагальнення, підготовка рекомендацій щодо впровадження кращого досвіду діяльності органів учнівського самоврядування;

розгляд питань учнівського самоврядування на засіданнях методоб'єднань, педагогічних рад, науково-практичних конференціях.

Виконавчі органи УС ( сектори) - відповідають за реалізацію прийнятих рішень, є школою громадянської активності, ініціативи, активності і творчості. Це - сектори навчально-пізнавальний, дисципліни і порядку, творчого розвитку, суспільно-корисної діяльності, інформації та спортивно-оздоровчий.

Сумісно з педагогічним та батьківським колективом був прийнятий Кодекс честі ліцеїста. Головою Ради УС  складається річний план роботи Ради, який  затверджується на зборах Ради, як перший законодавчий документ. Рада діє на підставі розробленого Статуту учнівського самоврядування, в якому прописані функції та завдання кожного сектору. На наступному засіданні Ради  всі сектори обирають своїх відповідальних та ознайомлюються з функціями та обов’язками згідно Статуту.

Засідання Ради УС проводяться кожну першу та третю середу місяця, а кожну першу п’ятницю місяця проводяться загальноліцейні лінійки, щоб знайомити всіх учнів ліцею з роботою Ради та підводити підсумки виховної та навчальної роботи за місяць.

Всі засідання оформлюються протокольно, заведена відповідна документація. Працює сектор дисципліни і порядку: учні поділені та закріплені за групами, де кожен тиждень здійснюється контроль за відвідуванням занять та зовнішнім виглядом учнів.  Підводяться підсумки після кожної перевірки (в спеціальному зошиті) та відповідальні звітують голові Ради.

Також оформлений стенд «Рада УС ліцею». Сектор творчого розвитку та редколегія(сектор інформації) займаються  випуском  фотозвітів про проведені заходи; слідкують за оформленням стенду «Ліцей інформує» до традиційних та загальноліцейних свят.

Звісно, роботи дуже багато в цьому напрямку: треба привчати  учнів до самостійності, самоконтролю, відповідальності, розвивати бажання проявляти ініціативу, захотіти щось пропонувати. Тому треба намагатися знайти взаємопорозуміння та сплотитися всередині Ради. Діти ще не вміють доносити інформацію в повному складі до майстрів в/н та класних керівників. Без підтримки збоку педагогів  не зможуть навчитися керівним та організаційним навичкам. Але не можна все робити за них, наша роль - розумно підказувати та направляти.

В гуртожитку ліцею створена Рада УС з числа мешканців. Розподіл обов’язків відбувся також за загальноліцейною схемою по секторам.

На загальних зборах  працює господарча комісія, яка з вересня місяця виставляє оцінки в екрані чистоти за порядок в кімнатах, а також слідкує за чергуванням учнів на поверсі. Комісія з культурно-масової роботи та редколегія працюють наполегливо та систематично. Вони випускають плакати «Привітання з днем народження», «Блискавка», «Рада учнівського самоврядування гуртожитку», до свят, роблять привітання іменинників та ін..

Засідання Ради УС гуртожитку відбуваються кожні перший та третій вівторок місяця.
Слід визнати, що для ефективної діяльності самоврядування необхідні відповідні умови:

загального уявлення про сутність і роль самоврядування, залежно від яких необхідно будувати взаємини між ланками самоврядування, орієнтуючись на які вноситимуться корективи в їхню діяльність;

усвідомлення кожним органом і ланкою управління своїх функцій і реалізації їх у конкретній діяльності;

поваги і виконання рішень, прийнятих будь-яким органом учнівського самоврядування; 

дотримання етики взаємин;

побудови структури самоврядування з урахуванням видів самоврядування учнів, громадських організацій.

Саме готовність до роботи з учнівським самоврядуванням визначає сьогодні тактику і стратегію педагога.
Щоб учні рушили в бік самодіяльності та самоврядування й побажали щось робити понад необхідне, понад обов’язкове, потрібні відповідні спонукальні причини, моральні підстави, відповідні стимули, якими могли б бути такі:

Чудова ідея, прийнята на «ура» дитячим співтовариством.

прояв масової культури;

вплив моди;

колективно звеличувальна справа;

потреба в успіху;

потреба у прояві турботи й допомоги нужденним;

потреба в досягненні значущої для колективу і його членів мети;

бажання одержати якісь професійні й суспільно-значущі вміння;

потреба в самовираженні й реалізація лідерських претензій.

Підміною самоврядування служать спосіб доручень між педагогами та учнями (дорослий доручає – учень зобов’язаний виконати), або тільки модельно-ігрові процедури (дні самоврядування), які навчають певних процедур самоврядування, але власне самоврядуванням не є. 

Пропозиції щодо поліпшення роботи УС гуртожитку і ліцею:

створення Школи УС для майстрів в/н та класних керівників;

створення Школи лідерів УС для учнів ліцею;

перейняття досвіду УС в інших навчальних закладах (зустрічі з лідерами УС ЗДПЛ);

залучення лідерів груп до спільної діяльності зі Штабом профілактики, участь УС в засіданні педрад, розподілі стипендій та премій на стипендіальній комісії та ін.

                      Архівне відео. 06 листопада 2018 р

Пошук на сайті
Голосування

Життя сайту
Статистика