Меню
Підписка на новини

Введіть ваш E-mail:

Опитування
Як вам навчання в ліцеї?
Всього відповідей: 1355
Архів записів

Звіт роботи за рік

ЗВІТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗА 2017 - 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Учитель – щоб плекати мудрість світу,

Він той, хто береже красу дитини.
Вершиною в житті його зеніту
Є  звершеність  маленької людини.

Одним із шляхів розвитку творчого потенціалу педпрацівників, є впровадження в практику сучасних інноваційних технологій навчання та виховання, досягнень педагогічної науки.
Важливим напрямком підвищення кваліфікації педагогів, від рівня якої залежить удосконалення навчально-виховного процесу, є методична робота. Саме вона носить безперервний, системний  характер та тісно пов’язана з проблемами,над якими працює педагогічний колектив. Головною метою науково-методичної роботи з педагогічними кадрами  є забезпечення неперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.
Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями НМЦ ПТО  в Дніпропетровській області, методична робота в закладі в 2016- 2017 навчальному році була спрямована:

  • Підвищення рівня науково – теоретичних, загально – культурних, психолого-педагогічних знань педагогів;
  • Формування у педагогів готовності до творчості, до самоосвіти та саморозвитку;
  • Підвищення активності педагогів в створенні методичних розробок, методичних рекомендацій, інноваційної діяльності;
  • На розвиток творчої особистості учня:

- Організація участі учнів у предметних олімпіадах, інтелектуальних турнірах, конкурсах фахової майстерності, виставках.

Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, створення творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.
        Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив працював  над методичною проблемою: «Розвиток творчої, професійно – компетентної особистості через впровадження інноваційних технологій в навчально – виробничий процес».
Вся методична робота направлена на вдосконалення процесу навчання і виховання, впровадження нових методів, сучасних засобів навчання, розвитку педагогічної майстерності всіх педагогічних працівників.
       Методичну роботу в ліцеї координує методична рада, яка направляє діяльність педагогічних працівників, методичних комісій, творчих груп; планує, погоджує і аналізує проведення заходів відносно педагогічної проблеми.
      На педагогічних радах розглядаються питання, які випливають з реалізації основної методичної проблеми ліцею, – втілення інноваційних технологій в навчальний процес.
      Cтруктура   методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які  відповідають цілям і  завданням та  втілюються  у різних формах, методах і засобах. Методична  робота  здійснюється  як  колективна, так і  індивідуальна. Колективні форми  методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення  актуальних  питань організації  навчально-виховного процесу. Однією  з форм колективної роботи  є методичні комісії.
         Згідно з наказом по ліцею №______________  «Про навчально-виробничу та методичну роботу»  в ліцеї  створено 3 методичних комісій. Керівники  методичних об’єднань свою роботу пов'язували із загальноліцейною проблемою, вивчали і упроваджували сучасні технології навчання, розглядали актуальні питання дидактики, педагогіки, психології.

Згідно з планом роботи ліцею проводяться  предметні тижні з предметів:
-    Тиждень природничо-математичних дисциплін;
-    Тиждень правознавства;

-    Тиждень громадського харчування;

-    Тиждень Європи;

-    Тиждень Української писемності;

-     Декада енергозбереження;

-     Тиждень перепоховання Шевченка Т.Г.;
-    Тиждень присвячений Шевченківським дням.
     В цьому навчальному році були  проведені олімпіади з  загальноосвітніх предметів це – математика, історія, хімія, біологія, екологія, українська мова і література, інформатика, географія, правознавство, англійська мова на І та ІІ курсах.

Учні нашого ліцею  брали участь:
•    ХVІ Всеукраїнському  конкурсі учнівської творчості присвяченому Шевченківським дням «Об’єднаймося  ж, брати мої»,  «Розкрилля душі»;
     VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі  учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка;
•    XVІІ Міжнародному  конкурсі з української мови ім. Петра Яцика;
•    у  ІІ етапі обласних олімпіадах учнів ПТНЗ  області з предметів: українська мова та література;
•    в національному турі Міжнародного конкурсу шкільних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище – 2016».

Також були проведені декада робітничої професії «Кухар» та тиждень робітничих професій гірничого профілю (випуск стінгазет, фотогалерея, конкурс рефератів, конкурсні роботи за напрямками, конкурси кросвордів, екскурсії на підприємства, засідання гуртків, засідання «круглого столу»)
         У ліцеї також  діє творче методичне формування: Школа становлення молодого викладача, Школа молодого майстра
Робота над методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур з підготовки викладача в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних на сьогодні є проблема підвищення професійного ріння викладача через його самоосвіту. Самовдосконалення — важ¬ливий аспект творчої діяльності педагогів. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені індивідуальні форми ро¬боти: індивідуальна робота над методичною проблемою (темою), само¬стійна робота, консультування, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Методичні об'єднання вчителів внесли у свої плани роботи виступи викладачів  з обраної теми.
Індивідуальна педагогічна діяльність педагогів є головним компонентом методичної  роботи в ліцеї. Кожен педагог працює над самоосвітою, результатом якої є власні творчі надбання. Деякі з них нашли відображення і в публікаціях на сторінках фахових видань.
Так викладач Агапонова Л.О. розмістила в журналі «Учительський журнал on-line» методичну розробку уроку «Фізичні основи ядерної енергетики», також прийняла участь у віртуальному фестивалі методичних розробок уроку  та в конкурсі вчителів-новаторів «Партнерство в навчанні» -методична розробка уроку «Трансформатор».
Творча група викладачів (Романюк Т.П., Прилуцька Н.П., Агапонова Л.О  прийняли участь у Національному турі Міжнародного конкурсу шкільних проектів з енергоефективності "Енергія і середовище - 2016".
Викладачі і майстри в/н методичної комісії поєднують традиційні методи навчання інтерактивними технологіями, розробляють дидактичні матеріали для організації ефективної самостійної роботи, контролю знань, опорні конспекти, інструктивно - методичні карти, схеми, алгоритми, опорно - довідкові матеріали.
Організація атестації педагогічних працівників здійснювалася відповідно до нормативних вимог. З одного боку, атестація включена в систему управлінської діяльності, з іншого – у систему методичної роботи ліцею, спрацьовуючи на підвищення кваліфікаційного складу педагогічного колективу, якість його загальної професійної компетентності.
      Атестація проходила шляхом поетапного виконання запланованого: вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування самопідготовок та позаурочних заходів, у тому числі відкритих; через аналіз матеріалів внутрішньоліцейного контролю, з’ясування рівня виконавчої та трудової дисципліни педагогічних працівників протягом атестаційного періоду; через ознайомлення з персональними доробками педагогів протягом атестаційного періоду.  Алгоритм проведення атестації, конкретні заходи забезпечили безумовне дотримання Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, умови для вияву викладачами своєї творчості.

В цьому навчальному році атестувалось 6 педагогічних працівника:

- На відповідність займаній посаді та тарифному розряду:
•    Майстер виробничого навчання Плещенко Т.С., Малихіна С.П.

- На відповідність займаній посаді та присвоєнню  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» атестувався викладач фізичного виховання Перелигін А.М.

- На відповідність займаній посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший викладач» атестувалася викладач фізики та астрономії Агапонова Л.О.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося в закладі відповідно до нормативних вимог. Існує план проходження курсів підвищення кваліфікації на поточний навчальний рік та перспективний план на п’ять років. Курси підвищення кваліфікації педагоги закладу проходять своєчасно та в повному обсязі, що підкріплюється відповідними свідоцтвами.

Рівень педагогічної майстерності

За показниками діаграми ми бачимо, що педагогічна майстерність викладачів та майстрів виробничого навчання находиться на належному рівні.
Станом на 01.04.2018 р.:
-    Звання «Викладач-методист» має  1 викладач,
-    Звання «Старший викладач» - 2 викладач,
-    вищу категорію – 6 викладачів;
-    І категорію – 6  викладачів;
-    ІІ категорію – 4 викладачі;
-    Категорію «Спеціаліст» - 1 викладач;
-    майстер по 14 розряду –  14 чол.;
-    майстер по 12 розряду – 2 чол.;
-    майстер по 11 розряду –  1 чол.;
Викладачі та майстри виробничого навчання  постійно підвищують свій рівень роботи з комп'ютерними програмами та вивчають можливості їх застосування на уроках та позаурочний час. Так в цьому році пройшли курси  «Інтел – навчання для майбутнього»  8 педагогів.
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників ліцею дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

Разом з досягненнями в роботі педагогічних працівників слід відмітити ряд недоліків у методичній роботі:
-    Недостатній рівень виявлення та впровадження передового досвіду.
-    Низький рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів
Учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями у позаурочний час
    Не має системності в взаємовідвідуванні уроків колег;
    Не було в цьому році психолого – педагогічних семінарів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1.    Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
2.    всім педагогам відновити системність в взаємовідвідуванні уроків колег
3.    необхідно активізувати роботу по підготовці учнів до олімпіад. конкурсів
2. Головам методичних об'єднань:
    2.1.Спланувати тематику засідань на 2017/2018 н.р. згідно проблеми
2.2. Залучати до активної діяльності всіх членів МО.
2.5.Домагатися повного виконання спланованої роботи.
- членам методичної комісії продовжити роботу над оновленням КМЗ предметів і професій;

- продовжити роботу над оформленням портфоліо.

Пошук на сайті
Голосування

Життя сайту
Статистика